เป็นผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภาค้าปลีก บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และ สเปลล์ ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างรวม 600,000 ตร.ม. พื้นที่ขาย 220,000 ตร.ม. เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

www.futurepark.co.th