โฟร์แมน

C.E.S. Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Bangkok

Job Field :

Engineer

Responsibilities :
  • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างประจำไซต์งานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
Qualification :
  • เพศชาย อายุ 22-50 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ในสาขาก่อสร้าง/โยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทน รับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี