พนักงานวิศวกรรม

Sitthinan Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

4 Position(s)

Province :

Pathum Thani

Job Field :

Engineer

Responsibilities :
Qualification :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • ปวส.สายช่าง
  • ทำงานเข้าเวรได้
  • ทำงานเป็นทีมได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเพิ่ม
  • ตำแหน่งพนักงานวิศวกร แผนกวิศวกรรมโครงการ(เขียนแบบ) ต้องเขียนโปรแกรม AutoCad , Solid Work