เลขานุการโครงการ

C.E.S. Co., Ltd.

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

1 ตำแหน่ง

จังหวัด :

กรุงเทพฯ

สายอาชีพ :

การบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน  ประสานงานระหว่างหน่วยงานและสำนักงานใหญ่
คุณสมบัติ :
  •  เพศหญิง  อายุ 22-40 ปี
  •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ฃ
  •  มนุษยสัมพันธ์ดี  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  •  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ