พนักงานเขียนแบบ

C.E.S. Co., Ltd.

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

1 ตำแหน่ง

จังหวัด :

กรุงเทพฯ

สายอาชีพ :

Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • ศึกษาเอกสารและข้อกำหนดในแต่ละโครงการ
 • ดูแลงานออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อ่านแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์แบบ 2D และ3D เพื่อใช้ในงานโครงการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำ drawing
 • สร้าง show drawing, cutting plan และ As built
 • จัดทำเอกสารประมาณรายการ จำนวน สเปคของอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บข้อมูลและระยะหน้างานเพื่อมาทำแบบ
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานแปรรูปและงานติดตั้ง
 • ควบคุมการออกแบบให้เสร็จตรงเวลา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและแก้ไข
 • รายงานความคืบหน้าของการออกแบบต่อผู้จัดการและปรึกษาปัญหา
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ อื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวช.
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ Program Autocad ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี