เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำโครงการ

C.E.S. Co., Ltd.

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

1 ตำแหน่ง

จังหวัด :

กรุงเทพฯ

สายอาชีพ :

-

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • ดูแลควบคุมระบบการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงานให้ไซร์งาน
 • ทำการรับวัสดุตามใบสั่งซื้อ เช็คจำนวนและตรวจสอบคุณภาพก่อนรับเข้าสต๊อก
 • เบิก-จ่าย วัสดุตามใบเบิกจ่าย และทำการตัดสต๊อกในโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับยอดสต๊อกจริง
 • จัดทำสต็อควัสดุสิ้นเปลืองประจำวัน
 • ทำรายการสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกิดความเสียหาย ชำรุด หรือ หมดอายุ
 • ตรวจสอบ ดูแลรักษาความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • นับสต๊อคทุกสิ้นเดือน
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้นได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน สังคมดี
 • มีความขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ ชอบความเป็นระเบียบ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถโยกย้ายไซต์และประจำโครงการต่างๆได้