เจ้าหน้าที่วิศวกรรมอาวุโส

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

2 ตำแหน่ง

จังหวัด :

ปทุมธานี

สายอาชีพ :

Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  • ดูแลงานด้านไฟฟ้า
คุณสมบัติ :
  • 1.ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • 2.ปริญญาตรี(เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป หรือปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เกี่ยวข้อง
  • 3.มีประสบการณ์งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 4.ใช้โปรแกรม AutoCAD,โปรแกรม Solidwork ดี
  • 5.พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
  • 6.มีผลการสอบToeic score