พนักงานวิศวกรรม

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

4 ตำแหน่ง

จังหวัด :

ปทุมธานี

สายอาชีพ :

Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • ปวส.สายช่าง
  • ทำงานเข้าเวรได้
  • ทำงานเป็นทีมได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเพิ่ม
  • ตำแหน่งพนักงานวิศวกร แผนกวิศวกรรมโครงการ(เขียนแบบ) ต้องเขียนโปรแกรม AutoCad , Solid Work