ผช.พนักงานสนับสนุนการขาย

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

1 ตำแหน่ง

จังหวัด :

ปทุมธานี

สายอาชีพ :

Sales

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  • ทำงานขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ขายไปขายสินค้า และช่วยยกสินค้า
คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • ม.3 ขึ้นไป
  • ทำงานต่างจังหวัดได้
  • ขับรถยนต์ได้, รู้เส้นทาง, มีความรู้บำรุงรักษาดูแลรถยนต์ได้
  • ทำงานเป็นทีมได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเพิ่ม