พนักงานผลิต (รายวัน)

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

92 ตำแหน่ง

จังหวัด :

ปทุมธานี

สายอาชีพ :

Production

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  • ทำงานในฝ่ายผลิต
คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • สุขภาพแข็งแรง
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • ทำงานเป็นกะได้
  • ไม่แพ้ฝุ่นแป้ง
  • ไม่แพ้สารเคมี
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีความขยัน,อดทน