วิศวกรเคมี

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

1 ตำแหน่ง

จังหวัด :

ปทุมธานี

สายอาชีพ :

Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและสินค้า
  • 2.ดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
  • 3.สนับสนุนให้ความรู้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  • 4.รักษาระบบคุณพภาพให้อยู่ในมาตรฐาน
  • 5.จัดทำมาตรฐาน ISO/IEC17025
  • 6.ปรับปรุงการวิเคราะห์ให้ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล
คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ป.ตรี - โท  วิทยาศาสตร์ เคมี  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานโรงงาน และการควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ งานระบบคุณภาพ ISO9002,GMP/HACCP, Food&Feed, Safety, ISO17025
  • มีความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพโรงงานผลิตอาหาร และอาหารสัตว์