ช่างอาคาร

บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

17 ตำแหน่ง

จังหวัด :

กรุงเทพฯ

สายอาชีพ :

Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  • ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
  • งานดูแลซ่อมแซมในพื้นที่ส่วนกลาง
  • ทำงานตาม Job Order
  • ให้บริการซ่อมแซมภายในห้องชุดเท่าที่ความสามารถทำได้
คุณสมบัติ :
  • ปวช. ขึ้นไป ด้านช่างทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านช่างอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับผู้สมัครจบการศึกษาใหม่