พิธีส่งมอบ ห้องสมุด...เพื่อน้อง

พิธีส่งมอบ ห้องสมุด...เพื่อน้อง

พิธีส่งมอบ โครงการก่อสร้างอาคาร "ห้องสมุด...เพื่อน้อง" โรงเรียนบ้านวังปืน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 9.00 - 12.00 น.

สถานที่ : โรงเรียนบ้านวังปืน ต. ไทยอุดม อ. คลองหาด จ. สระแก้ว

#ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง

 

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร "ห้องสมุด...เพื่อน้อง" บ้านวังปืน

สถานที่ตั้ง : โรงเรียนบ้านวังปืน ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ประเภท : อาคารห้องชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร

ออกแบบและก่อสร้างโดย : บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

 

สนับสนุนโดย :

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี

กลุ่มบริษัท พูลผล

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด