บริจาคเครื่องอุปโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

บริจาคเครื่องอุปโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด และโครงการ Food For Fighters นำเครื่องอุปโภค บริโภค ร่วมถึงถุงขยะ Bio ที่สามารถย่อยสลายได้ บริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโควิด ที่ทำการรักษา ณ โรงบาลสนาม