บริจาคเงินให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

บริจาคเงินให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นมูลนิธิที่ดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้ป่วยจากการถูกไฟไหม้ โดยจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์สำหรับผู้ป่วย โดยการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ มูลนิธิเห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี จึงร่วมบริจาคสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วย