บริจาคเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

บริจาคเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

เนื่องจากโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน เป็นเหตุให้ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงพยาบาลได้รับความเสียหายหนัก มูลนิธิฯ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น มอบให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถดูแล รักษาผู้ป่วยในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ