โครงการร่วมแบ่งปัน สานฝันให้น้อง ครั้งที่ 18 ร่วมกับ บจก.เอสทีเอ็มเอส

โครงการร่วมแบ่งปัน สานฝันให้น้อง ครั้งที่ 18 ร่วมกับ บจก.เอสทีเอ็มเอส

โครงการร่วมแบ่งปัน สานฝันให้น้อง ครั้งที่ 18 จัดทำ ณ โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) จ.นครนายก จัดทำโครงการโดย บจก. เอสทีเอ็มเอส ร่วมกับบริษัทในกลุ่มพูลผล และมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี โดยได้มีการมอบทุนการศึกษา และพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนในมีสภาพที่ดีขึ้น และมีกิจกรรมการทาสีห้องน้ำ จัดทำแปลงผัก เพื่อใช้ประกอบอาหารให้กับนักเรียน การปล่อยปลา และยังมอบโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียน โดยนอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมา ทางโรงเรียนยังได้จัดการแสดงต่างๆ เพื่อต้อนรับคณะที่ไปร่วมในงานอีกด้วย