เฉลิมฉลอง ครบรอบ 80 ปี พูลผล

เฉลิมฉลอง ครบรอบ 80 ปี พูลผล

บริษัท พูลผล จำกัด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส บริษัท พูลผล จำกัด ครบรอบ 80 ปี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีการเชิญพนักงานในกลุ่มพูลผล และ partner ของบริษัทฯ มาร่วมงาน โดยในงานมีการเล่าความเป็นมาธุรกิจ ซึ่งมี คุณตันซิวเม้ง และ คุณทองพูลหวั่งหลี เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ และส่งต่อสืบทอดกันมายาวนานร่วม 80 ปีผ่านลูกหลานตระกูลหวั่งหลี

ปัจจุบันธุรกิจอยู่ในการบริหารงานของหวั่งหลีรุ่นที่ 5 โดยกลุ่มพูลผล ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจหลัก มากกว่า 11 บริษัท ดังนี้

1. Holding & Trading

 • บริษัท พูลผล จำกัด

2. Agri Business

 • บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 • บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
 • กลุ่มบริษัท SMS

3. Construction

 • บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

4. Property

 • บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด
 • บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
 • บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
 • บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด

5. Warehouse & Logistics

 • บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
 • บริษัท พูลอุดมจำกัด