กิจกรรมสื่อสารค่านิยม SIIQ

กิจกรรมสื่อสารค่านิยม SIIQ

กลุ่มพูลผลจัดการสื่อสารค่านิยม SIIQ ให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุก Location โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วม สนุกและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ตลอดปี พ.ศ. 2565