ช่างสำรวจ

C.E.S. Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Bangkok

Job Field :

Engineer

Responsibilities :
  • วางแผน ปฏิบัติงาน และควบคุมงานสำรวจโครงการให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
  • สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ตี Line ให้ระดับตามแบบที่กำหนดไว้
  • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อกำหนดระดับและตำแหน่งในการก่อสร้าง
Qualification :
  • เพศชาย อายุ 22-50 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ในสาขาสำรวจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทน รับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี