เจ้าหน้าที่ผลิตอาวุโส

Sitthinan Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Pathum Thani

Job Field :

Production

Responsibilities :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร,วิศวกรรมอาหาร, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  • มีความรู้ ISO9001,GHP,HACCP
  • ทำงานเป็นกะได้
Qualification :
  • ดูแลการผลิต