เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

Sitthinan Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

2 Position(s)

Province :

Pathum Thani

Job Field :

LAB

Responsibilities :
  • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์,ระบบคุณภาพ
Qualification :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • ม.6(วิทย์-คณิต) หรือปริญญาตรีสาขาเคมี,
  • เทคโนชีวภาพ
  • มีประสบการณ์ทำงานห้องLab
  • เคยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • มีความรู้เรื่อง ISO/IEC 17025:2017
  • ใช้โปรแกรม MS Window,MS  Office ได้
  • ทำงานเป็นทีมได้
  • ยินดีรับนักศึกษาใหม่จบใหม่