มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับกลุ่มพูลผล บริจาคเงินสมทบทุนสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับกลุ่มพูลผล บริจาคเงินสมทบทุนสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ่ง ได้สร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) เพื่อเป็นแห่งศูนย์รวมทางด้านจิตใจของคนไทย อีกแห่งหนึ่ง มูลนิธิฯ เห็นว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เป็นมูลนิธิฯ ที่ได้ร่วมก่อตั้งโดยคุณตันซิวเม้ง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี อีกท่านหนึ่ง และยังเห็นถึงผลงานการช่วยเหลือสังคมของ มูลนิธิป่อเต็งตึ้ง จึงร่วมสมทบทุนในการสร้างศาลเจ้าในครั้งนี้ด้วย