บริจาควุ้นเส้นต้นสน และน้ำมันพืชกุ๊ก ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

บริจาควุ้นเส้นต้นสน และน้ำมันพืชกุ๊ก ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เนื่องจากสถานะการณ์โควิด – 19 ทำให้ตามโรงพยาบาล หรือศูนย์การช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 จำเป็นต้องมีการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่าย ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล ผู้ช่วยด้านอื่นๆ จำเป็นต้องพักอาศัยในโรงพยาบาล ส่งผลให้มีการประกอบอาหารในโรงอาหารกลางมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น มูลนิธิฯ เห็นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้ จึงร่วมบริจาค วุ้นเส้นต้นสน และน้ำมันพืชกุ๊ก เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร และส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และคณะบุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่ง