กิจกรรม TOWNHALL

กิจกรรม TOWNHALL

กลุ่มพูลผลได้จัดงาน Townhall เปิดตัววิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมที่จะใช้กับทุกบริษัทในเครือเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว ในเดือนมิถุนายน 2565 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต