เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี มอบทุนการศึกษา

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี  มอบทุนการศึกษา
เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี  มอบทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบุรี คลองสองธัญบุรี