เลขานุการโครงการ

C.E.S. Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Bangkok

Job Field :

Administration

Responsibilities :
  • รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน  ประสานงานระหว่างหน่วยงานและสำนักงานใหญ่
Qualification :
  •  เพศหญิง  อายุ 22-40 ปี
  •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ฃ
  •  มนุษยสัมพันธ์ดี  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  •  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ