เจ้าหน้าที่วิศวกรรมอาวุโส

Sitthinan Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

2 Position(s)

Province :

Pathum Thani

Job Field :

Engineer

Responsibilities :
  • ดูแลงานด้านไฟฟ้า
Qualification :
  • 1.ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • 2.ปริญญาตรี(เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป หรือปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เกี่ยวข้อง
  • 3.มีประสบการณ์งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 4.ใช้โปรแกรม AutoCAD,โปรแกรม Solidwork ดี
  • 5.พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
  • 6.มีผลการสอบToeic score