วิศวกรเคมี

Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Pathum Thani

Job Field :

Engineer

Responsibilities :
  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและสินค้า
  • 2.ดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
  • 3.สนับสนุนให้ความรู้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  • 4.รักษาระบบคุณพภาพให้อยู่ในมาตรฐาน
  • 5.จัดทำมาตรฐาน ISO/IEC17025
  • 6.ปรับปรุงการวิเคราะห์ให้ทันสมัยและตามมาตรฐานสากล
Qualification :
  • วุฒิ ป.ตรี - โท  วิทยาศาสตร์ เคมี  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานโรงงาน และการควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ งานระบบคุณภาพ ISO9002,GMP/HACCP, Food&Feed, Safety, ISO17025
  • มีความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพโรงงานผลิตอาหาร และอาหารสัตว์