ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก และเป็นผู้บริหารจัดการ ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวมห้างร้านชั้นนำ และร้านค้าปลีกอีกกว่า 1,000 ร้านค้า ที่มีลูกค้าใช้บริการมากถึง 180,000 คนต่อวัน
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่สำหรับตลาดและอพาร์ทเม้นท์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดการและบริหารในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ค้า ผู้เช่า และลูกค้าทั่วไป
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน การบริหารจัดการพื้นที่จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชุมชนโดยรอบที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของตลาดสด ศูนย์การค้า ตลอดจนที่พักอาศัย ที่ได้มาตรฐานด้านระบบการบริหารจัดการ และความสะอาดปลอดภัย โดยที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาที่ดินและเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของตลาดที่เปิดโอกาสให้คนทั้งในและนอกชุมชนได้เช่าพื้นที่เพื่อทำการค้าขาย ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานของตลาดให้เป็นที่สนใจ และสามารถแข่งขันได้กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โดยรอบ ถือเป็นการสร้างโอกาสการกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการตลาดสดที่มีประสิทธิภาพด้วย
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2513 เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัย และพัฒนาที่ดิน โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการประกอบธุรกิจและที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองเศรษฐกิจทั่วประเทศ
บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด
STMS ผู้นำธุรกิจการบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร / ทั้งงานบริหารจัดการอาคาร งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง งานดูแลรักษาสวน / งานรักษาความสะอาด และงานบริการจัดหาผู้ซื้อ ผู้เช่า / งานบริการครอบคลุมอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า โรงแรม และสถานทูต