ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2517 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืชและกากพืชน้ำมัน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า “กุ๊ก” เป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคมาโดยตลอด จนได้รับรางวัล Super Brand 8 ปีซ้อน (2556 – 2563) ปัจจุบัน สินค้าน้ำมันพืชที่ทางบริษัทจำหน่ายได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน และน้ำมันคาโนลา นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์กากพืชน้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลืองเพื่อการค้าภายในประเทศและการส่งออก เช่น เลซิทิน เป็นต้น
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดมลพิษและขยะของเสียจากการผลิต การใช้พลังงานทางเลือก เป็นต้น จนทำให้บริษัทได้รับ รางวัล Green Industry ระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนับว่าเป็นโรงงานสกัดน้ำมันพืชรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายวุ้นเส้นถั่วเขียว แป้งถั่วเขียว แป้งมันสำปะหลัง คุณภาพระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์สินค้าต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ ต้นไทร ต้นแก้ว
“ต้นสน” แบรนด์ที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ดีต่อสุขภาพ Non-GMO, LOW-GI, Gluten Free
กลุ่ม SMS
กลุ่มบริษัทเอส เอ็ม เอส ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2528 เป็นผู้นำด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ กาว สิ่งทอ สิ่งก่อสร้าง พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเภสัชกรรม