AGRI BUSINESS

AGRI BUSINESS

PROPERTY

พูลผล
80 ปี

ธุรกิจหลัก

5 กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มพูลผล มีบริษัทย่อยในกลุ่ม จำนวนมากกว่า 10 บริษัท จาก 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พูลผล จำกัด

บริษัท พูลผล จำกัด บริษัทหลักของกลุ่มพูลผล ธุรกิจหลักคือการค้าผลิตผลทางการเกษตร และได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โปร่งใสและเคร่งครัดในกฎหมายธุรกิจ ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจึงยอมรับในมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ความเชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์กว่า 80 ปี

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2517 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืชและกากพืชน้ำมัน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า “กุ๊ก” เป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคมาโดยตลอด จนได้รับรางวัล Super Brand 8 ปีซ้อน (2556 – 2563) ปัจจุบัน สินค้าน้ำมันพืชที่ทางบริษัทจำหน่ายได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน และน้ำมันคาโนลา นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์กากพืชน้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลืองเพื่อการค้าภายในประเทศและการส่งออก เช่น เลซิทิน เป็นต้น

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายวุ้นเส้นถั่วเขียว แป้งถั่วเขียว แป้งมันสำปะหลัง คุณภาพระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์สินค้าต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ ต้นไทร ต้นแก้ว
“ต้นสน” แบรนด์ที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ดีต่อสุขภาพ Non-GMO, LOW-GI, Gluten Free

กลุ่ม SMS

กลุ่มบริษัทเอส เอ็ม เอส ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2528 เป็นผู้นำด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ กาว สิ่งทอ สิ่งก่อสร้าง พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเภสัชกรรม

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

C.E.S. มาจากคำว่า Construction and Engineering Services Co., Ltd. ซึ่งเป็นชื่อเดิมของบริษัทฯเมื่อตอนเริ่มก่อตั้ง บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2507 โดยบริษัท ซี.อี.เอส. ได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลากหลายประเภท อาทิเช่น อาคารสูง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงานและคลังสินค้า รวมถึง งานต่อเติมและปรับปรุงต่างๆ เป็นต้น

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก และเป็นผู้บริหารจัดการ ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวมห้างร้านชั้นนำ และร้านค้าปลีกอีกกว่า 1,000 ร้านค้า ที่มีลูกค้าใช้บริการมากถึง 180,000 คนต่อวัน

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน การบริหารจัดการพื้นที่จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชุมชนโดยรอบที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของตลาดสด ศูนย์การค้า ตลอดจนที่พักอาศัย ที่ได้มาตรฐานด้านระบบการบริหารจัดการ และความสะอาดปลอดภัย โดยที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาที่ดินและเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของตลาดที่เปิดโอกาสให้คนทั้งในและนอกชุมชนได้เช่าพื้นที่เพื่อทำการค้าขาย ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานของตลาดให้เป็นที่สนใจ และสามารถแข่งขันได้กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โดยรอบ ถือเป็นการสร้างโอกาสการกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการตลาดสดที่มีประสิทธิภาพด้วย

บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2513 เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัย และพัฒนาที่ดิน โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการประกอบธุรกิจและที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองเศรษฐกิจทั่วประเทศ

บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด

STMS ผู้นำธุรกิจการบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร / ทั้งงานบริหารจัดการอาคาร งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง งานดูแลรักษาสวน / งานรักษาความสะอาด และงานบริการจัดหาผู้ซื้อ ผู้เช่า / งานบริการครอบคลุมอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า โรงแรม และสถานทูต

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้ามากว่า 50 ปี โดยคลังสินค้าตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมบริการแบบครบวงจร และด้วยสถานที่คลังสินค้าของบริษัทฯ จะช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน พร้อมกับการสร้างความพึงพอใจและสร้างประโยชน์สูงสุด

บริษัท พูลอุดม จำกัด

บริษัท พูลอุดม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าพืชผลทางการเกษตรเพื่อการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ และบริการขนส่งสินค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบที่แม่นยำและตรงเวลา นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายบริการขนส่งสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการส่งสินค้า และช่วยให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าตรงเวลามากที่สุด

ภาพรวมธุรกิจ

> ลบ.
รายได้ปี 2565
>
จำนวนพนักงาน
+
โรงงาน คลังสินค้า
และที่ทำการของบริษัท
+
ประเทศ
ที่เราส่งออกไปถึง