ธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้ามากว่า 50 ปี โดยคลังสินค้าตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมบริการแบบครบวงจร และด้วยสถานที่คลังสินค้าของบริษัทฯ จะช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน พร้อมกับการสร้างความพึงพอใจและสร้างประโยชน์สูงสุด
บริษัท พูลอุดม จำกัด
บริษัท พูลอุดม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าพืชผลทางการเกษตรเพื่อการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ และบริการขนส่งสินค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบที่แม่นยำและตรงเวลา นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายบริการขนส่งสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการส่งสินค้า และช่วยให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าตรงเวลามากที่สุด