บริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา

บริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา

เนื่องจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไม้ไผ่) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่มีแนวทางในการเรียนการสอน ทั้งความรู้ด้านวิชาการ และการสอนทางด้านอาชีพ ที่หลากหลายให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 โดยนักเรียนจะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา โดยทางโรงเรียนจะให้นักเรียนอาศัยอยู่ประจำที่โรงเรียน มีการสอนให้นักเรียนมีจิตเป็นกุศล จ่ายค่าบำรุงการศึกษาด้วยการทำความดี และปลูกต้นไม้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลให้กับนักเรียนทั้งหมด มูลนิธิเห็นว่าแนวคิดของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคมไทยมีโอกาสทางด้านการศึกษา และยังมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในด้านอาชีพ และการช่วยเหลือสังคม จึงร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา